Боговете са изскочили от една чрена дупка, наносекунда след Големия взрив и появата им била ознаменувана с първата, тотално гностична, божествена реплика: „ Кой бе, да му е*а майката, се е разгърмял тук?!”

Предполага се, че именно плодовете на тази закана, са дали началото на живота във Вселената…Съвсем закономерно днес е рожденият ден на Zaraθuštra/ Ζωροάστηρ (Заратустра), известен с израза: „Попадайки сред чудовища,за пръв път се почувствах човек…”

Поне на мен ми е известен, с този израз! Когато на Заратустра казали за необходимостта да се преминава от зимно към лятно часово време, той отсякъл: „Само правителство може да вярва, че ако отрежеш десет сантиметра от горната част на одеалото и го пришиеш към долната, удължаваш одеалото”.

Най-много последователи на Заратустра има в Индия. Те съблюдават строг морал и религията им забранява – при съдебен процес – да отговарят с песни и танци на въпросите на съда. Заратустра водил остра борба срещу суеверията. Той учил сподвижниците си да не се страхуват от числото 13, а от 12, после от 11, после от десет – и така – до нула. И те вече не се страхували от нищо.

Из книгата „Ницше в Самоков”

- Реклама -  

Кажете Вашето мнение