… че “у нас в Болгарии никто не бръсне сливата за нищо”

- Реклама -  

Кажете Вашето мнение