Понеделнишка руска молитва: Пресвета Вългеводородице, дай нам насущните 100 долара за барел, избави ни от изкусителните възвращаеми източници, накажи неверниците араби и прости нам греховете ни, както ние прощаваме на ОПЕК.

- Реклама -  

Кажете Вашето мнение