За спешна намеса на Европейската комисия и природозащитни организации в случая “Вера Су”

***

Моля включете се и Вие, като подпишете петицията

Линк към петицията https://www.peticiq.com/341143

****

На вниманието на

Virginijus SINKEVICIUSКомисар по околната среда, ЕК

Pascal CANFIN, Председател на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, ЕП

Florika FINK – HOOIJER, Генерален Директор, Генерална Дирекция „Околна среда“, ЕК 

Charlina VITCHEVА, Генерален Директор, Генерална Дирекция „Морско дело и рибарство“, ЕК

Roman SHAKHMATENKO, Председател, Комисия за опазване на Черно море от замърсяване към Конвенцията по опазване на Черно море от замърсяване

Greenpeace International

WWF International

Уважаеми госпожи и господа,

Към вас се обръщат група български граждани, обединени единствено от  грижа за застрашителните последици, до които действието и бездействието на официалните български власти могат да доведат за екологията на Черно море.

На 20 септември 2021 г. товарният кораб Вера Су, плаващ под панамски флаг, заседна в непосредствена близост до брега на защитената местност „Яйлата“, част от Натура 2000, в северната част българското черноморско крайбрежие. Ние не акцентираме върху бавната реакция на оторизираните национални власти, свързани с инцидента, а върху факта, че районът е част от защитена зона „Комплекс Калиакра“ и практически е един от най-чистите и богати на биоразнообразие изобщо по Черноморското крайбрежие. Корабът превозва 3300 тона азотен тор и до този момент една незначителна част  е разтоварена, при това с чувствително изтичане във водите. Една седмица беше пропусната да се предприемат адекватни спасителни действия и фактически държавата започна някакви опити за предотвратяване на бедствието едва, когато изтичането на опасния тор стана факт, а метерологичните прогнози вещаят голям риск от окончателно разбиване на кораба. Това ще доведе не само до изтичане на целия азотен тор  в морето, но и допълнително сериозно замърсяване от остатъчни горива и машинни масла. И до момента оторизираните институции съобщават публично  ограничена и непълна информация. Независимо от твърденията им, че се извършва наблюдение на състоянието на морската среда, не бяха оповестявани конкретните данни, които да позволят на експертната и научна общност да оцени рисковете и да предложи възможни решения. Все още нямаме и ясен план за действие с конкретни стъпки и срокове.

Уважаеми госпожи и господа, 

Припомняме, че Черно море е  силно уязвима екосистема. Големият водосбор от европейски реки и липсата на свободен водообмен със Световния океан го правят особено чувствително към всяко човешкото въздействие. Екологично бедствие от мащаб, какъвто е предвидим заслучаят “Вера Су” би довело до сериозно нарушаване на крехкия баланс на екосистемата, до физически щети за морското дъно, отпадъци и чувствително намаляване на рибните ресурси, защото азотния тор ще предизвика бурно растене на водорасли и развитие на планктон, което пък ще доведе до оттегляне на рибата в по-дълбоки води. Това е пряко, крайно неблагополучно последствие за местните рибарски общности.

Според първоначални научни прогнози съществува и пряка физическа опасност за много от морските видове – т.нар. “изгаряне на хрилете”. Излишно е да подчертаваме тревогата на местното население, на браншовите организации от туризма и риболовството, на екологичната общност в България. Тук не става дума дори и само за България – екологичните последици могат да засегнат пряко над 16 млн. Души и да имат дълготрайни последици за повечето Черноморски държави.

Поради особения политически момент в България – трето по ред служебно правителство – очевидна е невъзможността на националните власти да овладеят кризата. И към този момент представителите на държавата все още не са намерили решение, а рискът корабът да потъне или да се разцепи става все по-голям. В същото време имаме ред индикации, че заинтересованите европейски институции, които биха могли да помогнат, нямат достатъчна информация за случая.

Ето защо призоваваме европейските партньори на България, международните институции и екологичните организации да проявят специален интерес и изразяваме надежда за бърза намеса и спешна помощ за справяне с възникналата криза

***

Моля включете се и Вие, като подпишете петицията

Линк към петицията https://www.peticiq.com/341143

- Реклама -  

Кажете Вашето мнение