Ако не сте масон и имате параскевидекатриафобия (страх от петък, тринайсти), това е много лоша проява на снобия! Ето как да се излекувате: Започвате да се страхувате от петък 12. След това от петък 11, от десети, девети, осми, седми и т.н. до петък първи. С едно последно усилие започвате да се страхувате от никакъв петък…
И ще се оправите!

- Реклама -  

Кажете Вашето мнение