Награда за ярки постижения в областта на превода на хуманитаристика

Маргарита Дилова – за превода от немски език на „Тълкуване на сънищата“ от Зигмунд Фройд, изд. „Колибри“

На 30 септември, Международния ден на преводача, в Литературен клуб „Перото“, на малко – поради противоепидемичните мерки – тържество, но в много сърдечна атмосфера, бяха връчени Годишните награди на Съюза на преводачите в България за превод в различни категории.

 

 

Die Traumdeutung принадлежи към най-четените и най-влиятелни книги на 20-ти век. Тя се смята за основополагащ труд на метода на психоанализата заради обосноваването на съществуването на несъзнавана психична дейност и предлагането наметод за изследването й.

Преводът отбелязва 120 годишнината от излизането на DieTraumdeutung и представя на български пълния текст на произведението. Към изданието има предговор от доц. д‑р Никола Атанасов, който на около 30 страници представя на българския читател значимостта на изследването.

Макар и на век и двадесет години, това изследване продължава да бъде едно от най-важните достижения в откриването на нови направления в психологията и психотерапията и учебник, настолна книга за всеки, пожелал да се посвети на психичното.

В този смисъл преводаческите стратегии на Маргарита Дилова се насочват към това, съдържанието да се предаде на един съвременен, жив и разбираем български език. Тук не стоим пред дилемата „красив или верен превод“, а пред „верен оригинално-архаичен или верен съвременен текст“. Успешното прибягване до определени замени или преводачески трансформации се обуславя от добре познатите ни лингвистични предпоставки в двата езика,но и най-вече от времевата дистанция и различните реципиенти на текста днес. Промените в метода на превод зависят от неговата цел и контекста, в който се извършва, а не от вида на превода или от неговата функция. Многобройните транспозиции и модулации, до които е прибегнала преводачката свидетелстват за това. Точното предаване на специализираните термини също е задача от първостепенна важност, която е изпълнена безупречно.

Резултатът от преводаческите избори е постигане на смислова, прагматична и структурна еквивалентност на двата текста, като най-важната цел – достъпността, точността и разбираемостта за читателя от двадесет и първи век е постигната по неопровержим начин.

***

„Тълкуване на сънищата“ излиза в началото на 1900 г. и до днес се посочва като едно от най-значимите произведения на XX век, нарежда се сред 100-те най-влиятелни книги, писани някога.  

В своя забележителен труд Зигмунд Фройд обосновава съществуването на несъзнавана психична дейност  и предлага метод за изследването й, което утвърждава „Тълкуване на сънищата“ като едно от основополагащите съчинения на зараждащата се по онова време наука психология. Сто и двайсет години след публикуването на книгата тя продължава да бъде актуално описание на „пътя към несъзнаваното“. Откриването на смисъл в привидно безсмислени неща, разбирането на като че ли неразбираеми явления разтваря възможност пред човека за един нов вид познание: познанието на самия себе си. В този процес психоанализата се опитва да помага на хората да приемат онези части от същността си, които несъзнавано са отхвърляли, и да се чувстват цели; това е необходимата предпоставка да обичат себе си такива, каквито са.“

 Доц. д-р Никола Атанасов

Книгата може да намерите тук Тълкуване на сънищата

 

- Реклама -  

Кажете Вашето мнение