Епизод 14, НЕЧУТИ: Любен Дилов – син. Разговор за Великото време от първо лице, за гладните на стоки години, но пълни със Свобода. мръсна работа ли е политиката? и най-важното – кой е проблемът на България? гледайте и записвайте. Любен Дилов говори.

*** Episode 14: Luben Dilov Jr A talk for The Great ages in first person, the years of lack of basic goods but full of freedom. Is the politics a dirty job? and the most important – What is the Bulgarian problem? watch it and take notes. Luben Dilov speaks.

- Реклама -  

Кажете Вашето мнение