Подпийнала дама се приближава и ми казва: Господин Дим Дуков, какво ще готвите тази седмица в Черешката на тортата…
Das Weltschmertz duet!
И бързаме с ръце нетърпеливи да засеем следващото минало…

- Реклама -  

Кажете Вашето мнение