Скромността е за имащите нужда от разкрасяване. Ние нямаме. Ние сме наясно, че политическите ни идеи обикновено изпреварват времето си с около 20 -25 години. Днес политиците използват като модерни мантри нашите виждания от 1995-97 година. Мажоритарни избори в да тура, двукамерен парламент, мълчаливо съгласие в работата на администрацията, пряк избор на полицейски началници (при нас беше шерифски принцип, което е съвсем друго нещо. Бихме могли да го определим като началник на общинската полиция), предварителни избори по пощата… Няма да изреждам всичките – днес някои размахват дори грешните ни виждания отпреди две десетилетия, но за нас винаги най-важното е било да сме полезни. Да служим на обществото. Дори като лош пример…

Помните класическата гергьовска притча за овчарят, който си построил олтар с три икони. Лявата – класическа: Свети Георги убива змея; Дясната – доста по-необикновена: Змеят е отхапал главата на Свети Георги. А средната икона изобразявала змеят, впрегнат в орало и двамата със Светиня му орат нивата на дните. Така си припомняме, че от всяка ситуация има поне три изхода. Два очевидни и един – интелигентен.

Ние винаги сме правили интелигентни избори, независимо дали ни разбират, или не. И винаги сме вървели, не с победителите и не с наложеното обществено мнение, а срещу него.

Защо?

Защото отлично разбираме, че всеки ден, всеки миг правим избори – какво да ядем, какво да облечем, по коя улица да минем, с кого да дружим, какво да гледаме, кои книги да четем и коя музика да слушаме…. Нашите избори, които ни отличават от изборите на другите, са нашата самоличност. И ние сме обречени да сме смели в изборите си, защото – както никой не може да отиде до тоалетната вместо нас – така и не може да бъде смел вместо нас.

Смелият избор днес е да застанеш на страната на реда срещу хаоса. На еволюцията срещу революцията. На предсказуемите и постепенни промени, срещу сриването на постигнатото и партизанското започване отначало. Ще бъдем упреквани, че отново решаваме да подкрепим ГЕРБ и СДС на предстоящите избори от 11 юли. Но ние сме свикнали да бъдем упреквани. Нищо не е съвършено на този свят, освен Божията промисъл. Факт е, че не просто не сме пестили критики към управляващите през последните 10 години – когато са бъркали не сме се колебали да застанем срещу тях. Така беше и на последните президентски избори, когато направихме обреченият интелигентен избор да подкрепим най-добрият кандидат, с най-малко шансове да спечели.

Защо го правим?

Защото пред възможността да сме голяма тъпа партия, предпочитаме да сме малка и интелигентна. Не е имало национален събор в над 20-годишната история на Движение Гергьовден, когато да не сме се питали: „Искаме ли да се превърнем в голяма класическа партия?”. И отговорът неизменно е бил: „Не. Благодаря. Да минем към точка втора от дневния ред”…

А точка втора от всеки наш дневен ред е, че… хора няма! Няма нито една политическа сила, която да е в състояние само от собствените си редици да излъчи достатъчно компетентни личности, които да посрещнат всички предизвикателства на времето. Ето защо, като малка формация, ние предпочитаме да заразяваме с идеите си, а не да ги налагаме. Търсим съгласие, а не конфронтация. Смятаме, че „змеят“ трябва да бъде впрегнат, а не пробождан с копие. Защото, лесно е да утрепеш ламята, трудно е да живееш заедно с нея и да теглите общ ипотечен кредит…

Движение Гергьовден не само никога не сме правили лесни избори, но и никога не сме чакали „подходящия момент”. Защото знаем некитайската, гергьовска притча, че ако дълго седиш на брега на реката, по нея могат да минат труповете на враговете ти, могат и да не минат, но със сигурност ще настинеш.

Защо го правим?

Защото, както ще ви каже всеки управител на гробищен парк: Животът е подвиг, в замяна на който можеш да се надяваш на неголям паметник. Животът е смъртоносно увлекателен и докато си намериш място под слънцето, вземе че „настане вечер”… Животът най-вероятно е само един и нямаме време да чакаме друг да го случи вместо нас.

Ние сме хора, които винаги сами сме правили живота си, не благодарение, а независимо от обстоятелствата.

И днес сме изправени отново пред нелек избор да подкрепяме тенденция, която изглежда непопулярна, а „модерното” е да си срещу нея. Но ние смятаме, че тази тенденция е по-добрата перспектива за развитието на България. Тя е свързана с общите европейски традиции на Европейската Народна Партия, която е най-сериозната, традиционна и прогнозируема политическа сила в Европа, осигуряваща постъпателно устойчиво развитие, основано на християнските ценности, на разбирането за движещата сила на личността и стопанската инициативност на индивидите.

Изборите на 11 юли ще използваме не само, за да подкрепим тези тенденции в които вярваме, заставайки редом с ГЕРБ и СДС. Ние искаме да сме част от най-голямата парламентарна група в 46-то Обикновено Народно Събрание, за да можем да прокараме няколко съвсем конкретни закони и законодателни поправки, които – разбираемо – като малък и интелигентен политически клуб, няма как да наложим с наше мнозинство. А и знаем, че нищо добро в историята на човечеството не е било постигнато от абсолютно мнозинство..

Ето някои от намеренията ни със съвсем реален времеви хоризонт:

  1. Закон за публичност на лобизма (внасяли сме го в две народни събрания, стигали сме до второ четене)

2. Поправки в Закона за защита на Черноморското крайбрежие, които да гарантират както запазването на околната среда, така и стопанската инициатива, свързана с туризма. Например изясняване на термина „временно съоръжение“. Над 50 наши поправки на този закон имаше в 40-то народно събрание, но най-важните бяха препънати от ДПС и БСП тогава.

3. Закон за личната отговорност на държавния чиновник. Без усъвършенствано законодателство относно личната отговорност са немислими добри намерения като „мълчаливото съгласие“, например. Смятаме, че този закон трябва да обхваща и съдебната система, където за съзнателното бавене, протакане или умишленото проваляне на досъдебния и съдебния процес трябва да се носи лична отговорност;

4. Промяна в закона за ДДС, която да осигури 9% данък добавена стойност върху всички печатни издания, включително и периодичните, както и за техните електронни носители;

5. Промяна в здравното законодателство, която да изясни и укрепи статута на парамедиците. Смятаме, че парамедицинската помощ има огромен потенциал, особено в по-слабо населените райони и може успешно да компенсира дефицита от медицински кадри. Развита парамедицинска служба би била от голяма помощ и в условията на пандемия, като тази от COVID-19;

6. Законодателни стъпки в посока на въвеждане на 24-часови съдилища.
Уреждане на статута на рибарското селище в южната част на Бургаския залив „Ченгене скале“ (заедно с ГEРБ внесохме законопроект в 45-то народно събрание, но нямаше време да стигне до първо четене)

7. Лобиране за свикване на (последното в историята) Велико народно събрание с цел усъвършенстване на конституцията, премахване на самия институт на ВНС, въвеждане на двукамерен парламент, оптимизиране на фигурата на президента, въвеждане на мажоритарен вот в два тура, ново административно деление на територията и въвеждане на втора степен на местно самоуправление – местни парламенти;

Разбира се, ние знаем, че всяка хубава идея започва като драсканица върху салфетка, а завършва със създаване на специална парламентарна комисия. Но знаем и също така, че ако лесно осъществявате мечтите си, то това значи само едно нещо: мечтите ви са лесни!

Никой не е обещавал да бъде лесно.

Няма да е и сега. Но и по най-дългия път няма да стигнеш до друго място от това, до което си стигнал в мислите си. Сега е времето да вървим.

Скоро е Гергьовден!

- Реклама -  

Кажете Вашето мнение