И аз да кажа един псалм – 77: Твоят път бе през морето и Твоите пътеки – през големите води. Твоите следи никой не видя….
Your path led through the sea,
your way through the mighty waters,
though your footprints were not seen.
#psalm #77/20 #underwater #redsea 
Photo @zaimovmichael Michael Zaimov

- Реклама -  

Кажете Вашето мнение